Usluge

Svaki odjevni predmet se prije kemijskog čišćenja pažljivo pregledava radi eventualnih oštećenja, zatim se  razvrstava prema načinu obrade.  Sukladno deklaraciji određuje se način čišćenja koji može biti primjenom kemijskih ili nekemijskih otapala za uklanjanje mrlja.